Štvanec a útočník : Život a dielo Alexandra Solženicyna(fragment) / , Ondrej Marušiak - Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava, 2001.
ISBN 80-8061-086-X
82-4 - 929 Solženicyn, A. - eseje - fragmenty - biografie - Solženicyn, Alexander
voľná K95222 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ