Cárovražda : Kriminálny prípad Jekaterinburg 1918 a zmiznuté klenoty Romanovovcov / Elisabeth Hereschová , Elena Linzbothová prel. - Ikar, Bratislava, 2010.
ISBN 8-80-551-2252-6
literatúra nemecká - romány historické - dejiny ruské - Romanovovci - rodina cárska - fakty historické - príbehy skutočné
voľná K101489 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ