Toto rozbiehajúce sa 21. storočie : Esej o aktuálnej súčasnosti / Tomáš Štrauss - Kalligram, Bratislava, 2010.
Edícia Domino - Libertas et civitas
ISBN 8-80-8101-357-7
111.8 - globalizácia - rast hospodársky - demokracia - štát právny - deľba moci - práva ľudské - eseje - hospodárstvo trhové - Slovensko - život verejný - čas voľný - sebareflexia - komunikácia - médiá - internet - osveta - moderna - postmoderna - estetika - inovácia - blogovanie - feminizmus - genocída - zmeny klimatické - nacionalizmus - terorizmus - urbanizácia - komunikácia sociálna
voľná K101498 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ