Anjel Johnny / Danielle Steel , Mária Bošanská prel. - Slovenský spisovateľ, Bratislava, 2004.
ISBN 80-220-1284-X
literatúra americká - romány zo života
voľná K95226 D
voľná K95227 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ