Potraviny liek náš každodenný : Makrobiotická domáca lekáreň / Michio Kushi , Marc Van Cauwenberghe , Alexander Giertli prel. - EUGENIKA, Bratislava, 2007.
ISBN 8-80-89227-95-2
makrobiotika - strava makrobiotická - energia potravín - energia - otravy - obilniny - strukoviny - semená - zelenina morská - riasy - korenie - potrava živočíšna - sója - umebošky(ovocie) - nápoje makrobiotické - ošetrovanie - prostriedky liečivé - minerály - lieky makrobiotické - lieky domáce - kúpele - roztoky - prvá pomoc - liečivá prírodné - účinky potravín - 613.2
voľná K101503 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ