Jak přežít pubertu svých dětí / Tamara Cenková - Grada Publishing, Praha, 2010.
ISBN 8-80-247-2913-8
17 - puberta - adolescencia - vzdor - rodina - rodina harmonická - rodina disharmonická - rozvod(soc.) - dôvera - orientácia sexuálna - súkromie - intimita - poruchy učenia - poruchy chovania - drogy - štýl životný - vzťahy súrodenecké - život sexuálny - práce domáce - šikanovanie - sekty - vulgarizmus - strach - úzkosť - smrť - tresty fyzické - grafológia - adopcia - vydieranie citové - kritika - voľba povolania - puberta neskorá - imidž - osvojenie
voľná K101505 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ