Psychické týranie : Môj šéf/manžel/ je tyran. Čo s ním / Marie-France Hirigoyenová , Vladimíra Komorovská prel. - Sofa, Bratislava, 2001.
ISBN 80-89033-02-4
159.9 - týranie psychické - násilie - násilie domáce - psychoteror - násilie na pracovisku - perverzia - opovrhnutie - násilie perverzné - nenávis - obete - obete násilia - narcisizmus - vampirizmus - paranoja - masochizmus - stres - strach - izolácia spoločenská - odolnos psychická - rady praktické - psychoterapia - liečba
vožná K101473 D
vožná K103409 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ