Vznik života na Zemi / A. I. Oparin , Emil Ginter prel., Anastázia Ginterová prel. - Slovenská akadémia vied, Bratislava, 1961.
576 - vznik života - bielkoviny - evolúcia - samozrodenie života - biochémia - fotosyntéza - Pasteur, Louis(1822-1895) - vznik Zeme - uhľovodíky - enzýmy - antibiotiká - samoreprodukcia - premena látková
voľná K12963 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ