Výprava do ríše mikróbov / Vladimír Betina - Obzor, Bratislava, 1973.
576 - mikróby - mikrobiológia - baktérie - enzýmy - vitamíny - biosféra - mikrobiológia kozmická - symbióza - dedičnosť - mutácie vírusov - choroby infekčné - mor - cholera - choroby zvierat - choroby rastlín - imunita - látky očkovacie - antibiotiká - dezinfekcia - deratizácia - kvasinky - enzýmy - chémia - priemysel textilný
voľná K38685 D
voľná K38686 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ