Apoštol / Sándor Petöfi , Emil Boleslav Lukáč prel., Igor Rumanský ilustr. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1973.
literatúra maďarská - poézia maďarská - rozbory tvorby
vožná K39215 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ