Básne : V preklade Jána Smreka / Ján Smrek prel., Ožga Johanidesová ilustr. - Tatran, Bratislava, 1973.
literatúra maďarská - poézia maďarská
vožná K39134 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ