Výchova ke zdraví : Vybrané kapitoly / Libuše Čeledová , Rostislav Čevela - Grada Publishing, Praha, 2010.
ISBN 8-80-247-3213-8
152.3 - zdravie - choroby - výchova - klasifikácia chorôb - štýl životný - výživa zdravá - pohyb telesný - hygiena duševná - demografia - vývoj demografický - kvalita života - prostredie životné - starostlivosť zdravotná - zabezpečenie sociálne - starostlivosť sociálna - kódex etický - holizmus - edukácia pacientov - epidemiológia - hospitalizácia - nezamestnanosť - očkovanie - režim pitný - poistenie sociálne - poistenie zdravotné - prevencia - rehabilitácia - relaxácia - sebadôvera - marketing sociálny - starnutie - spánok - stres - tuky - úmrtnosť - závislosť drogová - úroveň životná
voľná K101511 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ