Profesionálne opatrovatežstvo : oblasti opatrovania a aktivácia seniorov / Anna Krišková - Osveta, Martin, 2010.
ISBN 8-80-8063-329-5
opatrovatežstvo - opatrovatežstvo profesionálne - opatrovanie - seniori - komunikácia - pohyb - imobilita - sebaopatera - výživa - vylučovanie - spánok - odievanie - bezpečnos - integrácia seniorov - zamestnávanie seniorov - služby opatrovatežské - metodika - 616-083
vožná K101516 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ