Makroekonomie / Václav Jurečka - Grada Publishing, Praha, 2010.
ISBN 8-80-247-3258-9
330 - makroekonómia - ekonomika trhová - peniaze - trh - inflácia - nezamestnanosť - mzda minimálna - banky - politika rozpočtová - rozpočet štátny - rast ekonomický - cyklus ekonomický - obchod medzinárodný - kurz menový - bilancia platobná - dane - politika daňová - indexy - index ľudského utrpenia - index ľudského rozvoja - eurozóna
voľná K101526 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ