V preklade Jána Smreka / Sándor Petöfi , Ján Smrek prel. - Slovenské vydavatežstvo krásnej literatúry, Bratislava, 1964.
literatúra maďarská - poézia maďarská - básne lyrické - básne epické
vožná K13208 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ