Slovenskí rodáci : Horniaci a Horniaky III / Kálmán Mikszáth , Karol Wlachovský prel. - Marenčin PT, Bratislava, 2010.
ISBN 8-80-8114-032-7
literatúra maďarská - poviedky dedinské - poviedky autorské
vožná K101535 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ