Úkryt grófa Drakulu / Thomas Brezina , Silvia Stuppacherová prel., Nora Nowatzyková ilustr. - Fragment, Bratislava, 2010.
Edícia Klub záhad
ISBN 8-80-8089-418-4
literatúra rakúska - knihy pre deti - romány sci-fi - príbehy napínavé
vožná K101551 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ