Úkryt grófa Drakulu / Thomas Brezina , Silvia Stuppacherová prel., Nora Nowatzyková ilustr. - Fragment, Bratislava, 2010.
Edícia Klub záhad
ISBN 8-80-8089-418-4
literatúra rakúska - knihy pre deti - romány sci-fi - príbehy napínavé
vypožičaná K101551 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ