Prípad pre teba a Tigrí tím : Netvor z hlbín / Thomas Brezina , Katarína Šmidtová prel., Naomi Fearnová ilustr. - Fragment, Bratislava, 2010.
Edícia Tigrí tím
ISBN 8-80-8089-411-5
literatúra rakúska - knihy pre deti - romány detektívne
vožná K101556 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ