Čilské poludníky / František Kele - DALI-BB, Bratislava, 2010.
ISBN 8-80-89090-69-3
910 - cestopisy - Chile - Kukučín, Martin - Štefánik, Milan Rastislav (1880-1919) - Veľkonočný ostrov - Antarktída čilská - vulkány - Ostrov Robinson Crusoe
voľná K101596 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ