Ekonómia I. / William D. Nordhaus , Paul Anthony Samuelson , kol prel. - Bradlo, Bratislava, 1992.
ISBN 80-7127-030-X
ekonómia - učebnice vysokoškolské - grafy - organizácia ekonomiky - trh - mechanizmus trhový - deľba práce - peniaze - kapitál - ponuka - dopyt - makroekonómia - dôchodok - investície - produkty agregátne - obchod medzinárodný - obchod zahraničný - banky - bankovníctvo - vklady - papiere cenné - úroky - nezamestnanosť - trh práce - inflácia - trh peňažný - politika hospodárska - deficit - dlhy - dlhy štátne - 330
voľná K84226 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ