Základy fyziky / Jay Orear , Soňa Horváthová prel. - Alfa, Bratislava, 1977.
53 - fyzika - zákony Newtonove - zákony Keplerove - statika - teória kvantová
vožná K51591 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ