Fyzika pre maturantov / Dobroslav Lehotský prel., Fyzik zahl. - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1978.
53 - fyzika - učebnice stredoškolské - mechanika - kmitanie - vlnenie - optika - termika - fyzika atómová
K73477 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ