Právny poradca v rodine / Jaroslav Bičovský , Kveta Vrzgulová prel., Jaroslava Bičovská ilustr. - Obzor, Bratislava, 1981.
347 - právo - rodina - právo rodinné - materstvo - otcovstvo - manželstvo - výchova detí - výživa detí - výživné - rodina náhradná - rodičia nevlastní - osvojenie - starostlivosť pestúnska - ústavy - učni - zodpovednosť za škodu - majetok - pomoc právna - zabezpečenie sociálne - starostlivosť zdravotná - služba vojenská - staroba - dôchodky - smrť - dedičstvo - rozvod(soc.) - čin trestný - adopcia - starostlivosť náhradná
voľná K63967 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ