Mikrobiológia, epidemiológia a hygiena / Dušan Rolný , Jozef Štefanovič , Emil Kmety - Osveta, Martin, 1980.
Edícia Učebnice pre stredné zdravotnícke školy
576 - mikrobiológia - učebnice stredných zdravotníckych škôl - morfológia - epidemiológia - hygiena - bunka - baktérie - fyziológia mikroorganizmov - antibiotiká - chemoterapeutiká - imunológia - imunita - protilátky - nákazy - dezinfekcia - sterilizácia - dezinsekcia - očkovanie - deratizácia - látky očkovacie - prostredie životné - ovzdušie - voda - pôda - hygiena výživy - hygiena práce - hygiena dieťaťa - efekt skleníkový - epidémie - chlamídie - choroby infekčné - izolácia - invalidita - kluby školské - mikróby - otužovanie - osvetlenie - plesne - plyny vzácne - Belov, Vasilij poviedkár - sadze - stafylokoky - strava nemocničná - tuky - únava - vitamíny - výživa - žiarenie infračervené - žiarenie slnečné - žiarenie ultrafialové
voľná K61026 D
voľná K61027 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ