Genetika, správanie, zodpovednosť / N. P. Dubinin , I. I. Karpec , V. N. Kudriavcev , Zdena Hlávková prel. - Pravda, Bratislava, 1982.
575 - genetika - správanie - zodpovednosť - mozog - správanie protispoločenské - kriminalita - zodpovednosť trestná - populácia - delikvencia - skupiny sociálne - demografia - dvojčatá - poruchy psychické - anomálie psychické - aberácie - aberácie chromozómové
voľná K71317 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ