Dědičnost a člověk / Radim Šrám , kol - Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1987.
575 - dedičnos - gény - kód genetický - mutácia génová - baktérie - chemoterapia - mikróby - penicilín - požnohospodárstvo - šžachtenie rastlín - genetika - imunogenetika - skupiny krvné - transplantácie tkanív - prostredie životné - ekogenetika - pesticídy - LSD - Mendel, Johann Gregor
vožná K77430 D
vožná K77431 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ