Chemická technológia pre učiteľov / Stanislav Mocik , Zdeněk Šimek , Ružena Halásová - Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1980.
66 - chémia - technológia chemická - suroviny nerastné - technológia anorganická - voda - voda pitná - voda užitková - voda odpadová - technológia anorganická - buničina - plasty - kaučuk - škrob - tuky - mydlo - technológia organická - hnojivá - papier - azbest - celulóza - cement - cukor - uhlie - sklo - drevo - droždie - fajansa - fenoly - fluór - garbiarstvo - hélium - gumárenstvo - hutníctvo - hygiena práce - chemlon - chmeľ - energia jadrová - jód - kaly - kaučuk - koks - kolagén - korózia - koža - krep - krieda,maliar. - kvasnice - latex - mak - melasa - farby - obeh vody - oceľ - pesticídy - penicilín - pivo - platina - plyny - porcelán - prášky pracie - prach - pyrit - cukor - riedidlá - ropa - ryžovanie - zlato - sadra - silon - smola - sója - škrob - teflón - titán - vápno - viskóza - drevo - železo
voľná K61134 D
voľná K61135 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ