Všobecná mikrobiológia / Vladimír Betina , Pavel Nemec - Alfa, Bratislava, 1977.
Edícia Edícia potravinárskej literatúry
576 - mikrobiológia - vedy biologické - mikroorganizmy - bunka - baktérie - sinice - cytológia - huby - kvasinky - riasy - metabolizmus mikroorganizmov - metabolizmus - enzýmy - biosyntéza - vírusy - genetika mikroorganizmov - gény - prostredie životné - imunita - choroby infekčné - chemoterapeutiká - antibiotiká - dezinfekcia - využitie priemyselné - sterilizácia - mikroskopia
voľná K52336 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ