Země na misce vah : Ekologie a lidský duch / Al Gore , Jan Jařab prel. - Argo, Praha, 1994.
ISBN 80-85794-21-7
ekológia - kríza ekologická - podnebie - choroby duševné - perspektíva ekologická - epidémie - freóny - genetika - gény - otepľovanie globálne - znečistenie ovzdušia - hladomor - klíma - zbrojenie jadrové - odpady - recyklácia - náboženstvá - diera ozónová - revolúcia priemyselná - odpad rádioaktívny - rakovina - krajiny rozvojové - smog - energia solárna - erupcie - sucho - revolúcia technická - odpad toxický - pralesy dažďové - elektrárne - energia veterná - 502
voľná K87200 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ