Chémia 3 - Biochémia : pre 2. ročník SPŠCH, potravinárskych a strednej školy pre pracujúcich / Petr Pokorný , Danuše Hlásná , Margita Izakovičová prel. - Alfa, Bratislava, 1984.
Edícia Edícia potravinárskej literatúry
577 - biochémia - bielkoviny - aminokyseliny - peptidy - enzýmy - koenzýmy - kyseliny nukleové - lipidy - vosky - steroidy - sacharidy - metabolizmus - fotosyntéza - antibiotiká - chemoterapeutiká - výživa
vožná K74977 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ