Biofyzika pre lekárov / Jozef Holan - Osveta, Martin, 1982.
577 - biofyzika - evolúcia - evolúcia vesmíru - molekuly - sacharidy - lipidy - voda - kyseliny nukleové - bielkoviny - energia vodná - fotosyntéza - bunka - svetlo - videnie - sluch - biofyzika tela - biometeorológia - ultrazvuk - lasery - mikroskopia - klíma - energia tepelná - mikrovlny - diagnostika - lekárstvo
vožná K66135 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ