Tajomný svet mikróbov / Vladimír Betina - Osveta, Bratislava, 1959.
Edícia Malá moderná encyklopédia
576 - mikróby - mikrobiológia - bunka - baktérie - riasy - huby - sterilizácia - bielkoviny - vznik života - enzýmy - vitamíny - mutácia - populácia - choroby nákazlivé - infekcie - vírusy - rakovina - syfilis - cholera - tuberkulóza - mor - malomocenstvo - choroby infekčné - choroby rastlín - imunita - vakcíny - chemoterapeutiká - látky očkovacie - dezinfekcia - deratizácia - hygiena - konzervovanie - využitie mikróbov - hlad
voľná K9345 D
voľná K10081 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ