Nový atlas sveta / Jana Ovečková prel., Nov zahl. - Slovart, Bratislava, 2002.
ISBN 80-7145-550-4
912 - atlasy - mapy - svet - knihy náučné pre deti
vožná K95275 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ