Od remesla po design : História poslanie a perspektíva vývoja v našej spoločnosti / Martin Kusý - Pallas, Bratislava, 1974.
Edícia Knižnica teoretickej literatúry
745 - manufaktúry - design - výroba - výroba domáca - priemysel - priemysel umelecký - remeslá - remeslá umelecké - avantgarda - štúdie - dejiny - dejiny umenia - pravek - stredovek - keramika - tvorivosť - tvorivosť ľudová - sklo - design moderný
voľná K41989 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ