ڞitkové umenia a dekoratívna tvorba vo výtvarnej výchove / Pavol Michalides - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1969.
745 - umenie - umenie úžitkové - tvorba - tvorba dekoratívna - výchova - výchova výtvarná - cítenie estetické - architektúra - sochárstvo - maliarstvo - dekorácie - výroba - výroba žudová - remeslá - remeslá umelecké - ornamenty - kreslenie - čipka
vožná K29286 D
vožná K31319 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ