Československá tapiséria 1945-75 / Viera Luxová , Dagmar Tučná - Pallas, Bratislava, 1978.
745 - remeslá - remeslá umelecké - tapisérie - doplnky - doplnky bytové - interiér - dejiny - dejiny prác ručných
vožná K54614 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ