Pediatrické ošetrovatežstvo / Mária Boledovičová - Osveta, Martin, 2000.
Edícia Edícia učebníc pre stredné zdravot. školy
ISBN 80-8063-050-X
pediatria - ošetrovanie - starostlivos ošetrovatežská - ošetrovatežstvo pediatrické - ošetrovanie detí - poruchy učenia - hospitalizácia detí - poruchy správania - deti týrané - deti zneužívané - deti zanedbávané - poruchy emocionálne - choroby detské - novorodenci - novorodenci rizikoví - novorodenci nedonosení - 616-053.2
vožná K95279 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ