McMafia : Zločin bez hraníc / Misha Glenny , Zdenka Hudáková prel. - Kalligram, Bratislava, 2010.
ISBN 8-80-8101-228-0
zločiny - zločin organizovaný - mafia - drogy - podsvetie - pašeráctvo - zločin medzinárodný - nevestince - cyber zločin - podvody - drogy - falzifikáty - globalizácia - Interpol - narkotiká - gangy - vydieranie - vraždy - vraždy úkladné - Židia - obchodovanie s ľuďmi - mafia sicílska - politika - 32 - obchod s bielym mäsom
voľná K101647 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ