Krásna pacientka / Sveva Casati Modignani , Laura Môcová prel. - SPN, Bratislava, 2010.
ISBN 8-80-10-01716-4
literatúra talianska - ságy rodinné - romány spoločenské - strata pamäti
vožná K101655 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ