Lovci ľudských tvárí : Porazení víťazi II. Kniha druhá / Ladislav Ťažký - Matica slovenská, Martin, 2010.
ISBN 8-80-7090-995-9
eseje - rozprávanie - rozhovory - črty - príbehy spoločenské - literatúra slovenská - Dubček, Alexander(27.11.1921-7.11.1992) - 82
voľná K101666 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ