Výtvarná kultúra výroby : Domácka výroba.Ľudová umelecká výroba.Umelecké remeslá..... / Pavol Michalides - Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 63550.
745 - remeslá - remeslá umelecké - výroba - výroba domáca - výroba ľudová - priemysel - priemysel umelecký - výtvarníctvo - umenie - umenie úžitkové - manufaktúry - dizajn - drevo - pletivá - textil - koža - keramika - kov - sklo - plasty
voľná K73284 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ