Reálne 80. roky / Juraj Šebo - Marenčin PT, Bratislava, 2010.
ISBN 8-80-8114-056-3
394 - život spoločenský - život verejný - roky 80-te - Československo - film - televízia - rozhlas - život kultúrny - tvorivosť ľudová - hudba - literatúra - Bratislava - osobnosti slovenské
vypožičaná K101678 D
voľná K101679 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ