Špeciálna pedagogika / Štefan Vašek - Sapientia, Bratislava, 1996.
ISBN 80-967180-3-7
376 - pedagogika špeciálna - anomálie vývinové - edukácia - postihnutí mentálne - postihnutí zdravotne - metodológia špeciálnej pedagogiky - komunikácia - rehabilitácia - školy špeciálne - pedagogika porovnávacia - postihnutí telesne - poruchy učenia - deti nadané - deti talentované
voľná K90340 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ