Umenie kované v zbraniach / Alexander Ruttkay - Pallas, Bratislava, 1978.
Edícia Dávnoveké umenie Slovenska
739 - zbrane - zbrane historické - kovy - spracovanie - spracovanie kovov - spracovanie kovov umelecké - vojenstvo - dejiny vojen - lovectvo - zbrojárstvo - dejiny slovenské - knihy viacjazyčné
vožná K55009 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ