Paríž-moja láska, môj život : alebo Paríž nie je len Eiffelovka / Mária Dopjerová-Danthine - Remedium, Bratislava, 2010.
ISBN 8-80-89230-50-1
91 - cestopisy - Paríž - sviatky - tradície - pamiatky - zážitky skutočné
vožná K101680 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ