Miramar, s.r.o. / Roman Brat - Slovart, Bratislava, 2010.
ISBN 8-80-8085-945-9
literatúra slovenská - romány spoločenské - biznis - podnikanie - Kuba
vožná K101686 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ