Priechod / Justin Cronin , Milan Kopecký prel. - Ikar, Bratislava, 2010.
ISBN 8-80-551-2348-6
literatúra americká - romány sci-fi - romány katastrofické - sebaobetovanie - trilery
2. Dvanástka 3. Mesto zrkadiel
vožná K101702 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ