Ošetrovatežstvo-teória / Dana Farkašová - Osveta, Martin, 2001.
Edícia Edícia učebníc pre stredné zdravot. školy
ISBN 80-8063-086-0
ošetrovatežstvo - osobnos ošetrovateža - vzdelávanie ošetrovatežské - teória ošetrovatežstva - história - odbory ošetrovatežstva - ošetrovatežstvo charitatívne - vývoj osobnosti - potreby žudské - choroby - modely koncepčné - 616-083
vožná K95291 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ