Základy ošetrovania a asistencie / Adriana Kolaříková - Osveta, Martin, 2003.
Edícia Edícia učebníc pre stredné zdravot. školy
ISBN 80-8063-125-5
ošetrovatežstvo - história - asistencia - starostlivos ošetrovatežská - choroby - starostlivos o chorých - organizácia práce - hygiena telesná - stravovanie - imobilita - zamestnávanie pacientov - 616-083
vožná K95292 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ