Prieval / Marián Krčík - OFSETKA, Prievidza, 2011.
ISBN 8-80-969740-3-0
622.8 - baníctvo - Baňa Nováky - prievaly - prievaly vôd - uhlie - ložiská uhoľné - príbehy skutočné - baníci - obete banské - fakty - Hornonitrianske bane - prievaly svetové - Baňa Handlová - povodne - záplavy - nešťastia - nešťastia banské - literatúra - literatúra regionálna - odpad toxický
vypožičaná K101722 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ